Svaka Maza ima svog Lunju

Ona je Maza, a njen dragi je Lunja. On ima četiri upravna i dva nadzorna odbora dnevno, a ona želi se on hrani lako, jer živi brzo. Ona zna siguran put kako da unapredi njihov život u svakom aspektu života. Naša „nepraktična žena” je glumica Jelena Jovičić.

Emisije

Programska šema