TOO LATE SHOW

Ona je Maky sa Y, kao veliko Yes trendingu, YouTubeu, Yogi i mantri YOLO. Y je zaštitni znak njenih milenijalaca. Zajedno sa Srđanom, tipičnim X generation predstavnikom, vodi „Too Late Show”.

Emisije

Programska šema