Ako danas bacite daljinski, evo šta ćete s baterijama

49

Ako ste rešili da kompjuterski miš zameni vaš daljinski upravljač jer sa kablovske televizije prelazite na internet televiziju, morate znati šta ćete s baterijama iz tog upravljača. Jer – svaka baterija je potencijalni otrov, ma koliko mala bila. Pa makar i ona malešna za kuhinjsku vagu ili još manja u ručnom satu. Sve su one štetne ako se ne tretiraju na pravilan način.

U svakoj bateriji, pa čak i onoj koja više ne može da pokrene aparat jer je „prazna”, ostaje izvesna doza hemijski vrlo opasnih supstanci koje mogu biti pogubne po prirodu, a time i zdravlje ljudi. Zato je značajno baterije reciklirati.

U Ministarstvu zaštite životne sredine kažu da je zakonom regulisano šta da se radi sa potrošenim baterijama i akumulatorima. Tačnije, gde god možete da kupite baterije ili aparate koji sadrže baterije, treba da postoji i mogućnost da ih reciklirate.

To praktično znači da i baterije iz starih mobilnih telefona možete odneti u bilo koju prodavnicu mobilnih telefona. Takođe, znači i da u svaku trafiku u kojoj možete kupiti baterije možete da nosite baterije na reciklažu. A da li je baš tako?

Takođe, ovaj otpad moguće je predati i preduzećima koja poseduju dozvolu za reciklažu ovakvog otpada. Spisak tih preduzeća za reciklažu vodi Agencija za zaštitu životne sredine.

S akumulatorima lako, baterije problem

Iako su fizički veći, sa reciklažom akumulatora problem je zapravo manji. Naime, kada je potrebno da zamenite svoj akumulator, većina prodavnica u kojima ga možete zameniti nudi mogućnost da donesete stari i tako čak ostvarite popust prilikom kupovine novog.

Međutim, retke su radnje u koje možemo odneti stare baterije, pa je potrebna ozbiljna potraga za njima. S druge strane, Ministarstvo navodi da svaka prodavnica koja prodaje baterije treba da ima i mogućnost da joj se te baterije vrate nakon upotrebe.

Šta vi radite sa baterijama koje više ne rade?

Praksa pokazuje da u Srbiji mnogi ljudi čak i ne znaju da baterije ne treba bacati sa ostalim komunalnim otpadom, takozvanim kućnim smećem.

U Ministarstvu za zaštitu životne sredine su izričiti da građani, čak i u malim sredinama, moraju imati sistemski rešen problem prikupljanja iskorišćenih baterija i akumulatora, pa kažu:

„Građanima mora da se omogući da baterije predaju na mestima na kojima su ih kupili i to je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o upravljanju baterijama, a prodajni objekti ih moraju predati preduzećima sa dozvolom za njihov tretman ili izvoz.” Ipak, još nismo dobili odgovor na pitanje šta kad to što „mora” – ne postoji.

Sistemsko rešenje, uz budžetsku nagradu onima koji pomognu

Svi gradovi i sela su dužni da organizuju preuzimanje odvojeno sakupljenih baterija iz komunalnog otpada, kažu u Ministarstvu.

U krajnjem slučaju, država se obavezala da zbrine ovu vrstu otpada. S druge strane, građani kao krajnji kupci oslobođeni su plaćanja za tretman ove vrste otpada, pa besplatno mogu da ga predaju prodavnicama u kojima su ih kupili.

Naglašavaju da preduzeće koje bi preuzelo tu vrstu otpada čak može dobiti sredstva iz budžeta.

Iako deklarativno Srbija ima uređen sistem odstranjivanja starih baterija, u praksi smo pronašli jedva nekoliko prodajnih objekata u prestonici u koje možete odneti stare baterije.

Gde vi bacate stare baterije?

U komentarima nam možete navesti i pitanja koja biste sa ovim u vezi postavili Agenciji za zaštitu životne sredine, a mi ćemo dalje insistirati na odgovorima nadležnih.

Ivana Živkov