Nova LINK strategija obrazovanja: Domaća edukacija prema aktuelnom svetskom standardu

0
0

Institut za moderno obrazovanje, čiji je osnivač kompanija LINKgroup, osmislio je novu obrazovnu strategiju prema najnovijim smernicama koje je objavilo Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu, kombinujući ih sa savremenim praksama u finskom, singapurskom, ali i srpskom obrazovnom sistemu.

Strategija obrazovanja koju je upravo usvojio LINK edu Alliance zasnovana je na dvodecenijskom iskustvu edukativnih ustanova čiji je osnivač ova kompanija, ali i na nastavničkim praksama i preporukama koje u ovom trenutku daju najsavremeniji svetski sistemi obrazovanja.

Klasična učionica zamenjena je interaktivnim i bezbednim prostorom

Strategija podrazumeva inovacije u odnosu na standardni pristup, pri čemu nastavnici i učenici dobijaju veliku slobodu da zajednički kreiraju časove i daju doprinose pomoću različitih interaktivnih sadržaja koje uključuju u časove. Oni mogu organizovati projektnu nastavu koristeći digitalne alate kako bi proces učenja bio što sadržajniji. U digitalizovanim, onlajn-učionicama nastava može biti izmeštena iz prostora škole u bilo kom trenutku, odnosno praćena iz bilo kog dela sveta. Time su fizička ograničenja nastave u školi uspešno prevaziđena, što je posebno važno u kontekstu globalne pandemije. Kroz strategiju su ponuđeni modeli za reorganizaciju nastave, obaveštavanje roditelja i učenika o preventivnim aktivnostima koje je potrebno sprovoditi – bilo da su u pitanju trenutne okolnosti ili generalno oplemenjivanje procesa nastave.

Radioničarski pristup, u skladu sa Kembridžovim pristupom, podrazumeva obradu različitih tema kao što su: društvene vrednosti, etičnost, solidarnost, uzajamna podrška, prihvatanje različitosti i sl. U skladu s tim pristupom, insistira se na konceptu socijalno-emotivnog učenja u onlajn-okruženju. Kroz razne strategije opuštanja i koncentracije učenici uče kako da se oslobode stresa, da preispitaju odluke i kontrolišu svoja osećanja („mindfulness” radionice).

Socijalno-emotivno učenje i samoevaluacija za lični i profesionalni razvoj

LINK-ova strategija posebno je fokusirana na prevazilaženje osetljivog perioda i ublažavanje trauma koje je proizveo koronavirus. Osim planirane nastave, preporuka je da se organizuju specifične radionice koje se bave navikavanjem na nove okolnosti i prevazilaženjem trauma. Te vannastavne, ali i nastavne aktivnosti trebalo bi da prate koncept socijalno-emotivnog učenja, posebno u onlajn-okruženju. Tako se u nastavu direktno uvode pedagozi ili psiholozi kao podrška inovacijama. Oni su tu da obezbede da nivo nastave bude u skladu sa ličnim razvojem i karakterom učenika. To je savremena praksa po ugledu na finski i singapurski model gde je naglašena psihološka analiza nastave važna, a glavni cilj je da se podrži sveobuhvatni razvoj deteta.

Ovakva evaluacija je izuzetno korisna i samim nastavnicima. Oni dolaze u priliku da se samoopserviraju i da procenjuju uspešnost svog časa i korišćenog materijala. Tako da ova vrsta inovacije povećava ne samo kvalitet nastave, koja se sveobuhvatnije bavi učenikom i njegovim potrebama, nego i prilika za profesionalni razvoj nastavnika. Ovaj pristup bi trebalo da podstakne da svi koji su uključeni u proces nastave usvoje kulturu neprestanog profesionalnog napretka kroz kolegijalne dijaloge.

Proveren kvalitet nastave na daljinu je garancija uspeha strategije

LINKgroup Distance Learning System (LINK DLS) najsavremeniji je sistem za učenje na daljinu u Srbiji, razvijan je prema standardima vodećih svetskih univerziteta i pomoću njega se nastava odvija u tehnološki naprednom kontekstu. Ovaj sistem je već postavio ozbiljno visoke standarde i neprekidno se usavršava. Zbog toga on predstavlja i svojevrsnu garanciju kvaliteta novousvojene strategije, kao njen integralni deo.

Dvodecenijsko iskustvo obrazovnih ustanova čiji je osnivač LINKgroup pokazalo je da je danas moguće kreirati moderno onlajn-okruženje u nastavi i da je moguće klasičnu učionicu dopuniti, unaprediti ili čak potpuno izmestiti u virtuelni prostor. Brojna su kreativna rešenja koja se u tom smislu mogu pobrojati, zahvaljujući kojima je nastavnička praksa osmišljena, a celokupan školski sistem učinjen interaktivnijim.

Dopune nastavničkim praksama u smislu novih stručnih saradnika i kreativnih rešenja koja olakšavaju proces usvajanja znanja čine celokupan sistem neuporedivo interaktivnijim. A zahtevi, potrebe i standardi školstva širom sveta ukazuju da su ovakve modifikacije nužne i hitne, pa je strategija stavljena na raspolaganje kao niz praktičnih resursa, mogućih vizija kako bi došlo do opšteg unapređenja školstva.

Ovde pročitajte šta još strategija podrazumeva.