Šta je metabolizam i kako ga ubrzati?

139

Ako ste odlučili da izgubite višak kilograma i da na taj način učinite nešto dobro za svoje zdravlje, najpre pažnju posvetite metabolizmu. Šta je zapravo metabolizam i kako da prepoznate da li je on usporen ili ubrzan?

Metabolizam obuhvata sve biohemijske procese u organizmu. Deli se na anabolizam, odnosno stvaranje kompleksih organskih molekula, i na katabolizam, koji ima suprotnu funkciju, što znači da kompleksna organska jedinjenja razdvaja u jednostavnija jedinjenja. 

Bazalni metabolizam predstavlja energetski rashod u organizmu kada čovek nema nikakvih fizičkih aktivnosti, odnosno količinu energije koju potroši na svoje vitalne funkcije, kao što su disanje, varenje i tako dalje. 

Životne navike, nepravilna ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti mogu znatno da uspore naš metabolizam, pa većina ljudi višak kilograma i pripisuje upravo usporenom metabolizmu. 

Shodno tome, saradnik linkTV-a dr Vladimir Mrdaković otkriva koje su to najveće zablude ljudi kada je metabolizam u pitanju, kako možemo da ubrzamo naš bazalni metabolizam i u kojoj meri nasledni faktor na njega utiče. Ne propustite da pogledate celu epizodu „e-MISIJE” u nastavku.