Kako naučiti mlade ljude da upravljaju novcem?

55

Ekonomija je veoma važna jer prožima sve bitne aspekte života. Kako bismo budućim generacijama pomogli da se pripreme i prepoznaju ekonomske, ekološke i socijalne probleme, kao i da pronađu rešenje za te probleme i steknu kompetencije za odgovorno učešće u društvu, pozvali smo Mariju Milić, profesorku ekonomije i biznisa u International School-u u Beogradu, koja nam je u tome pomogla.

Mnogi od nas su se susretali sa velikim brojem ekonomskih problema: visoke cene, niske plate, nezaposlenost itd. Kako bi lakše savladali te probleme, veoma je važno da učenici već tokom školovanja nauče da raspolažu novcem i da shvate koliko veliki značaj predmet kao što je ekonomija i biznis ima za njihov budući život. 

„Kada učenici završe srednju školu, postaju aktivni građani našeg društva i, uopšte, postaju svetski građani i moraju da razumeju ekonomski kontekst svake sredine u kojoj će živeti i raditi. Potrebno je da razumeju šta je to porez, kakav je efekat privrednog rasta, koje su to ekonomske prednosti jedne države u odnosu na drugu i tako dalje”, ističe Marija. 

Kako pomoći učenicima da savladaju lekcije iz ekonomije, šta je to novac, kako upravljati njime i kako da stečeno znanje iskoriste u svakodnevnom životu – saznajte u videu koji sledi.