Uloga života

27

Uloge se igraju, ali i žive. Kakve je sve uloge život dodelio našim sagovornicima na javnoj i privatnoj sceni? Na koje su ponosni, a o kojim ulogama maštaju – samo su neka od pitanja za čijim odgovorima tragamo.

Emisije