Zdravo sa Dunjom

44

Dunja nije na ormaru, ali ako je potrebno da prestanete da se plašite nekih lekarskih postupaka i radnji, popeće se i na ormar. Različite medicinske tretmane prikazivaće vam Dunja Bibić.

Emisije